Buro Scanbrit: Wat gebeurt er als een reis door calamiteiten niet doorgaat?

Gewijzigd op Wo, 4 Okt, 2023 om 2:21 PM

Al onze reizen vallen onder de garantie van het Calamiteitenfonds. Deze garantie houdt in dat wanneer je deelneemt aan een door ons georganiseerde reis:


  • (Een deel van) de reissom terugkrijgt indien wij de reis als gevolg van een calamiteit niet of niet volledig kunnen uitvoeren;
  • De noodzakelijke meerkosten vergoed krijgt indien wij als gevolg van een calamiteit de reis moeten aanpassen of wij je vervroegt moeten repatriëren. Onder calamiteit wordt verstaan een door molest of natuurramp veroorzaakte gebeurtenis.


Voor meer informatie verwijzen wij je naar de website van het Calamiteitenfonds.


Was dit artikel nuttig?

Dat is fantastisch!

Hartelijk dank voor uw beoordeling

Sorry dat we u niet konden helpen

Hartelijk dank voor uw beoordeling

Laat ons weten hoe we dit artikel kunnen verbeteren!

Selecteer tenminste een van de redenen
CAPTCHA-verificatie is vereist.

Feedback verzonden

We stellen uw moeite op prijs en zullen proberen het artikel te verbeteren